Nilay Kökkılınç

İZMİR KENT KONSEYİ BAŞKANI

NİLAY KÖKKILINÇ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 2019-2023 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Başkan Vekilliği ve Başkanlık Temsiliyetleri görevlerinde bulundu. İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanlığı , Hukuk Komisyonu Başkan Vekilliği, Aile Ve Çocuk Komisyon Üyeliği,  ulusal ve uluslararası kültür-sanat yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.  Sivil toplum örgütlerinde, kent konseylerinde ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri için çalıştı. TBMM Kanunlar Daire Başkanlığı ile siyasi partilere yerel yönetimler yasası, kadın hakları, engelli hakları, uyuşturucu ve uyarıcı mücadele konusunda yasa önerileri aktardı. İnternet haber portalları köşe yazıları yazdı. Kültür, sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine önergeler sundu. Kent Konseyi Yürütme Kuruluna  sivil toplum temsilcisi olarak başkanlık etmektedir.