• İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur.
  • 2019-2023 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.
  • Başkan Vekilliği ve Başkanlık Temsiliyetleri görevlerinde bulundu.
  • İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanlığı, Hukuk Komisyonu Başkan Vekilliği, Aile Ve Çocuk Komisyon Üyeliği, Denetim Komisyonu Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Grup Sözcülüğü, Ulusal ve Uluslararası Kültür-Sanat yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.
  • TBMM' nde grubu olan bir partiden 26 ve 27. Dönem 1. Bölgede İzmir Milletvekili adayı olarak gösterildi.
  • Sivil toplum örgütlerinde, kent konseylerinde ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri için çalıştı.
  • TBMM Kanunlar Daire Başkanlığı ile siyasi partiler, yerel yönetimler yasası, kadın hakları, engelli hakları, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele konusunda yasa önerileri aktardı. İnternet haber portallarında köşe yazıları yazdı.
  • Kültür, sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine önergeler sundu.
  • Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sivil toplum temsilcisi olarak başkanlık etmektedir.