Nuri Seha YÜKSEL

İzmir Atatürk Lisesi, EÜ Tıp Fakültesi ve AÜ  Sosyoloji bölümünü bitirdi. Aile Hekimi olarak çalışıyor. Türkiye Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreterliği, İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Sendikal faaliyetlerde Yürütme Kurulu üyelikleri ve genel sekreterlik yaptı. 2018 - 2020 İzmir Tabip Odası Yürütme Kurulu üyesi, 2020 - 2022 İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri . 2022 - 2024 TTB  Kongre delegesidir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda Tabipler Odası temsilcisidir.