• İzmir Atatürk Lisesi, EÜ Tıp Fakültesi ve AÜ Sosyoloji bölümünü bitirdi.
  • Aile Hekimi olarak çalışıyor.
  • Türkiye Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreterliği, İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon Başkanlıkları görevlerinde bulundu.
  • Sendikal faaliyetlerde Yürütme Kurulu üyelikleri ve genel sekreterlik yaptı.
  • 2018 - 2020 İzmir Tabip Odası Yürütme Kurulu üyesi, 2020 - 2022 İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri, 2022 - 2024 TTB  Kongre delegesidir.
  • Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda Tabipler Odası temsilcisidir.