Yusuf ŞENOL

Yusuf Şenol

02.02.1956'da Kars-Kağızman-Böcüklü Köyünde dünyaya gelmişim. İlkokulu köyümde bitirdikten sonra Kazım Karabekir İlköğretmen Okulunu  (Cilavuz) kazandım. 1976 yılında öğretmen lisesi mezunu oldum. Aynı yıl Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini kazandım. Ancak sağcıların hakimiyetinde olduğundan devam edemedim. Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü'ne kayıt yaptırdım ancak aynı nedenle buraya da devam edemedim. İktidar değişince enstitüye devam ettim ve sınıf öğretmeni olarak mezun oldum. Van, Ordu, Yozgat, Ankara 'nın köylerinde öğretmen olarak görev yaptım. Bu arada 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünü bitirdim ve 1999 yılında Eğitim Müfettişi oldum. Niğde, Uşak, İzmir, İstanbul'da görev yaptım. Gar katliamını kınamak için yaptığım grevden dolayı sürgün edildim. Yargı kararıyla birkaç  kez gidip geldim. Emekli oldum. Anayasa Mahkemesinde davam devam ediyor. Öğrenci örgütlerinde ve Töb-Der, Egit Der, Egit Sen, Eğitim Sen gibi örgütlerde mücadele ettim. Halen Tüm Emekliler Sendikası Bornova Şubesinde mücadeleyi sürdürüyorum. Tüm insanların yeteneğine göre üretime katılacağı ve  ihtiyacına göre pay alacağı bir yaşamın kurulacağı güne kadar mücadeleyi sürdüreceğim.