• İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur.
 • Bir kamu kuruluşunda Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak çalışmaktadır.
 • EMO İzmir Şube Yönetim Kurulunda;  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonunda; Kadın Mühendisler Komisyonunda, SMM Komisyonunda görev aldı.
 • EMO İzmir Şube yönetim kurulunu temsilen TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeliğinde bulundu. EMO Merkez İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ile Kadın Mühendisler Komisyonunda görev aldı. EMO Kadın Mühendisler Komisyonu başkanlığını yaptı.
 • TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubunda EMO İzmir şubeyi temsil etti.
 • TMMOB Kadın Çalışma Grubunda EMO’yu temsil etti. EMO İzmir Şubeyi temsilen İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi olarak çalıştı.
 • TMMOB İzmir Yerel Kadın Kurultayında ve sonuç bildirgesinde görev aldı. TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubunu temsilen CEİD tarafından yürütülen İzmir Yerel Eşitlik Eylem Planı Projesinde yer aldı ve devam etmektedir.
 • EMO Onur Kurulu üyesidir EMO Kadın Mühendisler Komisyonu üyesi; EMO İzmir Şube Kadın Mühendisler Komisyonu başkanıdır. EMO İzmir Şube Eğitim Komisyonu, Yayın Komisyonu, Afet Koordinasyon ve Hazırlık Komisyonu, Kadın Mühendisler Komisyonu üyesidir.
 • TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu, Afet Yönetimi Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.y
 • İTÜDER (İstanbul Teknik Üniversiteliler Derneği), İDADİK (İzmir Dağcılık & Doğa Sporları İhtisas Kulübü) ve Risk Yönetimi Derneği üyesidir.
 • Üniversite öğrencilerine mentorlük yapmaktadır.
 • Doğa sporları ile ilgilenmekte, doğa yürüyüşleri yapmakta, dağ, patika, yol koşularına katılmaktadır.
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda TMMOB Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Odası temsilcisidir.