Yürütme Kurulu

Av. Nilay KÖKKILINÇ

BAŞKAN

Irmak YILMAZ

Genel Sekreter

Mehmet Anıl KAÇAR

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Hatice Suna BİNA

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Adnan Yüksel GÜRÜZ

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Mehmet Akif KOÇER

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Nuri Seha YÜKSEL

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Mustafa DÜZYOL

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Doğan ALBAYRAK

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Firdevs KUTLUK

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Zühal ARABACI

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Fikret EKİCİ

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Ferdi ERTEN

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Taylan Özgür ÜSTÜN

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Kemal DAĞTEKİN

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Burak YILMAZ

Yürütme Kurulu Asil Üyesi

Canan ÖZKARA

Kadın Meclisi Başkanı

Ramazan KAYMAZ

Engelli Meclisi Başkanı

İsmail Ferhat KAPLAN

Gençlik Meclisi Başkanı

Emek Devrim GÜLAY

Çocuk Meclisi Başkanı

Lütfiye KADER

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Emine ATA

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Emine GÜMÜŞ

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Mustafa YILDIZ

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Mehmet AKER

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Gülafer METE

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Metin CİNGÖZ

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Yusuf ŞENOL

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi