KURUMSAL

Kent Konseyi Nedir Fotoğrafı

KENT KONSEYİ NEDİR

8 Haziran 2010’dan beri çalışmalarını sürdüren İzmir Kent Konseyi, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odalarının, üniversitelerin, sendikaların, hak temelli sivil toplum kuruluşlarının ve İzmir’de yaşayan sosyal sorumluluk sahibi gönüllülerin bir arada olduğu sivil bir oluşum olarak,  yasal dayanağını 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ve 21 Ocak 2023 tarihli İzmir Kent Konseyi Seçim ve Çalışma Esasları Hakkında Yönergesinden alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine kente dair önerge verme hak ve yetkisine sahip demokratik bir yapıdır.

İzmir Kent Konseyi;

 • İzmir’de kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, 
 • İzmir’in ve İzmir’de yaşayanların evrensel değerlerdeki hak ve hukukunun korunmasını,
 • Sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım gibi yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi,
 • İzmir’in ortak aklı, uzlaşma merkezi, birlikte çalışma, eyleme gücü olmayı amaçlar. 

MİSYONUMUZ

 • Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışı ile karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek.

VİZYONUMUZ

 • Hoşgörü kenti İzmir’imizin, kültürel zenginliği ile geçmişten geleceğe uzanan uluslararası marka bir kent olma yolculuğunda, kentin tüm dinamikleri ile birlikte katılımcı demokrasi anlayışıyla katkı sunmak,
 • İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve sivil örgütleri, özel sermaye kurum ve temsilcileriyle gönüllü yurttaşları, ’iyi yönetişim’, ‘kamu yararı’ ve ‘İzmir’ ortak paydasında bir araya getirerek yereldeki katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gelişimine katkıda bulunmak,
 • İzmir Kent Konseyi, meclisler ve çalışma grupları, düzeyindeki işbirliklerini, ‘stratejik ortaklık’, ‘stratejik işbirliği’, ‘karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma’ ve ‘proje ölçekli iş paylaşımı’ gibi farklı şekil ve boyutlarda yürütmek,
 • İzmir’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil örgütlerin ve gönüllü yurttaşların yerel sorunların çözümüne yönelik birlikte çalışmasını sağlamak, ortak akıl ve dayanışma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak,
 • Şehrin kalkınma planı ve bölge düzenlemeleri süreçlerini etkileyecek çalışmalar yapmak, kalkınma politikalarına katkı koymak,
 • Yerel demokrasi yoluyla halk oylaması, halk toplantıları, kamuoyu yoklaması düzenlemek, belediye meclis toplantılarına, forumlara katılmak, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek, merkezi ve yerel yönetimler, kent konseyleri ile yönetişimle ilgili konularda diyalog içerisinde olmak
 • Yerelde dezavantajlı grupları ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 • İzmir’e değer katacak projelerde ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile İzmir’in tarihi, kültürel, doğal vb. tüm değerlerine sahip çıkmak, geliştirmek
 • Sivil toplumun güçlenmesine ve kent paydaşı olmasına katkı sunmaktır.