Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti

Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti

Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu kurumsal katılımcı başvuruları tamamlanmış ve yürütme kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Kadın Meclisi 13. Seçimli Genel Kurul Katılımcı Listesine buradan erişebilirsiniz -> Kadın Meclisi Hazirun

More More

1/25/2022 5:40:23 PM

Kadın Meclisi Hazirun Listesi Askıda

Kadın Meclisi Hazirun Listesi Askıda

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli 13. Olağan Genel Kurulu kurumsal katılımcı başvuruları yürütme kurulumuzca değerlendirilerek 14 Ocak 2022 tarihinde İzmir Kent Konseyi'nde askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 19 Ocak 2022 mesai bitiminde sona erecektir. Kadın Meclisi Seçimli 13. Olağan Genel Kurul Kurumsal Katılımcı listesine aşağıda verilen bağlantıdan erişebilirsiniz. Yürütme Kurulu'nca onaylanacak kesinleşmiş Kadın Meclisi Hazirun Listesi 25 Ocak 2022 tarihinde duyurulacaktır.
……………………………..
Kadın Meclisi Hazirun Listesi

More More

1/14/2022 5:15:59 PM

Yürütme Kurulu'na Bağlı Çalışma Grupları seçiliyor

Yürütme Kurulu'na Bağlı Çalışma Grupları seçiliyor

İzmir Kent Konseyi, yeni dönemde görev alacak meclis ve çalışma gruplarını belirlemeye devam ediyor. İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na bağlı çalışma gruplarının seçimleri de 17 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. “Katılın Birlikte Yönetelim” anlayışıyla çalışan İzmir Kent Konseyi, İzmirlileri çalışma grubu seçimlerine katılıp görev almaya davet ediyor.

 

İzmir Kent Konseyi Genel Kurul Salonu’nda yapılacak “Çalışma Grubu Seçimleri”, İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 13-(1) ve 13-(2) maddeleri gereğince, seçimin yapılacağı yerde hazır bulunanlar arasında yapılacak. Seçime katılmak, aday olmak veya çalışma gruplarında görev almak isteyenlerin, seçim tarihinde İzmir Kent Konseyi Genel Kuru Salonu'nda olmaları yeterli olacak.

 

Seçimler gizli oy, açık sayımla ve çalışma gruplarının ilgili yürütme kurulundaki kolaylaştırıcısı ve Kent Konseyi Sekretaryası’ndaki koordinatörlerin gözetiminde yapılacak. Seçime katılanlar, adaylıklar ve seçimler tutanakla kayıt altına alınacak ve her çalışma grubu için bir başkan ve dört yönetici seçilecek. Bu nedenle katılımcı sayısının altıdan az olduğu durumlarda seçim yapılmayacak. Bir kişi sadece bir çalışma grubunda yönetici olabilecek.

 

 

ÇALIŞMA GRUBU ADI

GRUP KOLAYLAŞTIRICISI

SEÇİM TARİHİ ve SAATİ

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

SERDAR ÇELENK

17.01.2022- 10.00-11.30

YERELDE KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU

MİNE PAKKANER

18.01.2022-10.00-11.30

ÇEVRE SORUNLARI VE SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

LÜTFİYE KADER

18.01.2022-18.30-20.00

KİŞİSEL GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

ERKAN ERKUT

17.01.2022-11.30-13.30

DOĞAL AFETLERDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMA GRUBU

HÜLYA BİLGEN

20.01.2022-13.30-15.30

KÜLTÜR-SANAT ÇALIŞMA GRUBU

ÜZEYİR TAVUS

18.01.2022-15.00-17.00

YAŞLI SAĞLIĞI VE YAŞLI POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU

MEVLÜT ÜLGEN

18.01.2022-15.30-17.30

SÜRDÜREBİLİR KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU

UMUT DİLSİZ

18.01.2022-11.30-13.30

LGBTİ+ ÇALIŞMA GRUBU

BARIŞ AZAR

20.01.2022-14.00-16.00

MÜLTECİ ÇALIŞMA GRUBU

SERDAR SİRKECİ

19.01.2022-15.30-17.30

ULAŞIM ÇALIŞMA GRUBU

ALİ ERMİN

17.01.2022-13.30-15.30

KADIN KOOPERATİFLERİ ÇALIŞMA GRUBU

SEMA KAYA

17.01.2022-15.30-17.30

BÜTÜNLEŞİK AFET ÇALIŞMA GRUBU

SERVET ERTAŞ

19.01.2022-10.00-11.30

GEDİZ HAVZASI ÇALIŞMA GRUBU

TAYLAN ÖZGÜR ÜSTÜN

19.01.2022-11.30-13.30

KENTSEL İNOVASYON ÇALIŞMA GRUBU

KORAY VELİBEYOĞLU

17.01.2022-10.00-12.00

 

 

 

 

İzmir Kent Konseyi Yönergesi

...

Çalışma Grupları Madde 13- (1) Çalışma grupları

İzmir Kent Konseyi çevre, sağlık, kültür, turizm, ekonomi, ulaşım, tüketici hakları, çalışma ve sosyal güvenlik vb. geniş kapsamlı toplumsal konu alanlarında giren farklı konularda kent konseyi veya meclisler altında çalışma grupları oluşturabilir.

 1. Çalışma grupları, kent konseyi stratejik planı ile eylem planında yer alan faaliyetlerin/projelerin hayata geçirilmesi amacıyla, kent konseyinin görev alanındaki kentsel yaşam ve sorunlar ölçeğinde, meclislerden gelen önerileri de dikkate alarak yürütme kurulu tarafından kurulur. Yürütme kurulu çalışma gruplarının sayısını verimlilik, etkinlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütlerini dikkate alarak sınırlayabilir.
 2. Çalışma grupları, en az beş (5) kurumsal ve/veya bireysel üyenin faaliyet/proje konusu, amaç, hedef, kapsam, proje ekibi, taraflar, süre, ilke ve yöntemler, çalışma plan ve programı ve projelendiği önerilerin yürütme kurulu tarafından kabulü ile oluşturulur.
 3. Çalışma Grupları, kendi aralarında grup kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı faaliyetlerini bağlı olduğu organın yürütme kurulu ile paylaşır. Çalışma Gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır.

ç) Çalışma grubu kolaylaştırıcısı tarafından toplantı duyuruları, gündem ve gereksinimleri koordinasyonu sağlamak üzere kent konseyinin haftalık çalışma programa eklenecek şekilde önceden sekretaryaya bildirilir. Haftalık çalışma programı genel sekreter tarafından hafta başında onaylanır ve zorunlu olmadıkça programda değişiklik yapılmaz.

 1. Çalışma grupları kurulmasında yürütme kurulu üyeleri çalışma grubu kolaylaştırıcısı olarak görev alabilir.
 2. Çalışma Gruplarının ürettiği çıktılar meclisler ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından

değerlendirilerek Genel Kurul’a sunulur ve onaylanması halinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilir.

 

(2) Görevleri ve Çalışma Usulü

 1. Her çalışma grubu, uygulayacağı faaliyeti/projeyi dikkate alarak kendi içinde iş bölümü yaparak kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma grubu kolaylaştırıcısı genel kurulda çalışma grubunu temsil eder.
 2. Çalışma grupları, meclis başkanlarıyla yürütme kuruluna bilgi vermek koşuluyla kendi aralarında yatay ilişkiler geliştirebilirler.
 3. Yürütme kurulu üyeleri, meclis ve çalışma gruplarının çalışmalarına katılabilirler.

ç) Çalışma gurupları hazırladıkları çalışma raporlarını yürütme kuruluna sunarlar.

...

 1. Çalışma gruplarının kent konseyi dışındaki ilişkileri yürütme kurulu tarafından, kent konseyi içindeki diğer meclis ve çalışma gruplarıyla ilişkisi ise genel sekreter ve meclis başkanları tarafından yürütülür.

 

Ek:

İzmir Kent Konseyi Yönergesi

Bireysel Üyelik Başvuru Formu

 

More More

1/5/2022 3:23:30 PM

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti. Engelli Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Abdülsamet Baskak ve yeni yürütme kuruluna 3 yıl boyunca görev yapmak üzere yetki verildi. Engelli Meclisi'nin seçilen Yürütme Kurulu Üyeleri;

 

Şebnem OKTAY
Atiye OKKA 
Ramazan KAYMAZ
Ufuk DOĞAN
Birol TEKİR
İhsan DOĞAN
İsmet DOĞANAY
Nihal GEZGİN
Ali SAPMAZ
Gülay KAĞAN
Hatice ZEYBEK
Gündüz KOÇAK
Songül KORKMAZ
Ayşe ÖZKAYA

More More

1/3/2022 4:59:11 PM

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti.

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti.

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti. Gençlik Meclisi Başkanı Av. İsmail Ferhat Kaplan ve yeni yürütme kuruluna 3 yıl boyunca görev yapmak üzere yetki verildi. Gençlik Meclisi'nin seçilen Yürütme Kurulu Üyeleri;

 

ÜNVANI ADI SOYAD KURUMU
Meclis Başkanı İsmail Ferhat KAPLAN İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE TOPLULUĞU
Asil Üye Utkucan CEBİŞ İZMİR BAROSU
Asil Üye Ceren TÜTÜNCÜ İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ YENİLER TOPLULUĞU
Asil Üye Ceren İMRE HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI 
Asil Üye Münire ŞEN BUCA KENT KONSEYİ
Asil Üye Doğukan Talha ŞENGÜL TÜRK KIZILAY DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
Asil Üye Gülşen İŞSEVER ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI(TMMOB)
Asil Üye Kadir EKİCİ ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ANADOLU LİSESİ
Asil Üye Buket Nur SÜSLÜ EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
Asil Üye Sedef ÜNVER SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
Asil Üye İbrahim KÜÇÜKSÜSLÜ İZMİR KORUYUCU AİLE DERNEĞİ
Asil Üye Boran ARMAN MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
Asil Üye Cemil Efe BOZKURT EGE ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ
Asil Üye Kuzey TUNAY ADİL KENTLER DERNEĞİ
Asil Üye Semih ELİAÇIK TÜRKİYE SPİNA BİFİDA DERNEĞİ

More More

12/23/2021 2:25:46 PM

Engelli Meclisi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti

Engelli Meclisi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu kurumsal katılımcı başvuruları tamamlanmış ve yürütme kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Engelli Meclisi 12. Seçimli Genel Kurul Katılımcı Listesine buradan erişebilirsiniz -> Engelli Meclisi Hazirun

More More

12/21/2021 3:41:09 PM

Muhit Fotoğraf Sergisi 21 Aralık'ta Bıçakçı Han'da

Muhit Fotoğraf Sergisi 21 Aralık'ta Bıçakçı Han'da

Muhit  / الجوار
 
İzmir Kent Konseyi ve BM Mülteci Örgütü’nin (UNHCR) çabaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen bir projenin ürünü olan sergi, mülteci çocukların İzmir’ini Bornova, Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde onların yoğun olarak yaşadığı mahallelere odaklanarak anlamayı amaçlıyor. Fotoğraf sergisi, kent çeperindeki “muhiti” medya merkezli tahayyüllerde çoğu zaman yer almayan bir yaşamın topyekün portresi olarak çocukların gözünden izleyiciye sunuyor. Bu anlamda, ihtiyaç sahibi toplulukları kentin yabancıları olarak tanımlayan genelgeçer yargıların çözülmesine olan ihtiyacın altını çizerek mülteci nüfusu kent mekânının yaşayan öznesi olarak yeniden selamlıyor.
Mülteci çocukların kendi objektiflerinden İzmir izlenimlerini aktarmasına imkân tanıyan sergide, Prof. Dr. Melek Göregenli’nin İzmir Kent Konseyi gönüllüsü olarak çocuklarla yürüttüğü zihinsel harita çalışmasının örnekleri de yer alıyor. Zihin haritaları, göç ve kültürel çeşitlilik açısından adil olmayan sosyal yapıların ve kentsel mekânsal yapılanmanın dönüştürülmesi için gerekli olan politika ve uygulamalara ışık tutacak birer belge niteliğinde. Göregenli’nin çalışması “bütünleşmeyi” yalnızca göçmenlerin yaşadığı bir dönüşüm süreci olmanın ötesine taşıyarak, İzmir’in fiziksel yapısı, mekânsal koşulları ve yerel hizmetlere ulaşımda ihtiyaç sahibi topluluklar açısından kolaylaştırıcı ya da güçleştirici etkilerin neler olduğunu ortaya çıkarmayı hedefliyor.
18 Ocak tarihine kadar gezilebilecek serginin küratörlüğünü Emre Saygılı ile eğitmen fotoğrafçı Mert Çakır üstlendi. Sergi, İzmir’in çok özel mekânlarından birinde, Basmane’deki Bıçakçı Han’da.
 

Neighbourhood / الجوار
As the fruit of a collaboration between the Izmir City Council and UN Refugee Agency (UNHCR), actualised with the support of the Izmir Metropolitan Municipality, the exhibition aims its focus at neighbourhoods in districts such as Bornova, Karabağlar, Buca and Konak, where large numbers of refugee children have been settled. The photographic exhibition presents the viewer with a comprehensive portrait, through the eyes of the children, of the life of the “neighbourhood” on the outskirts of the city, which is rarely featured in the mediacentric imagination. In this sense, by underlining the necessity of overcoming the widespread prejudice that defines communities in need as strangers in the city, it welcomes refugees once again as a vital subject in urban spaces.
In this exhibition, which enables refugee children to convey their impressions of Izmir via their own lenses, examples of mind maps prepared through a project with the children run by Prof. Dr. Melek Göregenli, as a volunteer of the Izmir City Council, are featured. Each of these mind maps serves as a document, from the perspective of migration and cultural diversity, that sheds light on the necessary policies and practices required to transform the unjust social structures and spatial construction of the urban milieu. By extending this “integration” beyond the transformative experiences undergone only by the migrants, Göregenli’s work aims to bring forth the facilitating and frustrating elements of Izmir’s physical construction, spatial conditions, and access to local services, with regard to their impact on communities in need.
The curation of the exhibition, which will be open for exploration until January 2, is in the hands of Emre Saygılı together with the photography instructor, Mert Çakır. The exhibition is housed in one of Izmir’s most special spaces, the Bıçakçı Han in Basmane.
 
 

More More

12/16/2021 2:28:40 PM

Engelli Meclisi Hazirun’u Askıya çıkarıldı

Engelli Meclisi Hazirun’u Askıya çıkarıldı

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Seçimli 12. Olağan Genel Kurulu kurumsal katılımcı başvuruları yürütme kurulumuzca değerlendirilerek 14 Aralık 2021 tarihinde İzmir Kent Konseyi'nde askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 20 Aralık 2021 mesai bitiminde sona erecektir.  Engelli Meclisi Seçimli 12. Olağan Genel Kurul Kurumsal Katılımcı listesini buradan erişebilirsiniz ->  Engelli Meclisi Hazirun

More More

12/15/2021 11:00:25 AM

Gençlik Meclisi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti

Gençlik Meclisi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu için Hazirun Kesinleşti

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu kurumsal katılımcı başvuruları tamamlanmış ve yürütme kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Gençlik Meclisi 12. Seçimli Genel Kurul Katılımcı Listesine buradan erişebilirsiniz -> Gençlik Meclisi Hazirun

More More

12/14/2021 5:11:16 PM

Engelli ve Kadın Meclisi'ne ait çalışma grupları belirlendi

Engelli ve Kadın Meclisi'ne ait çalışma grupları belirlendi

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Kadın Meclis'inin çalışma gruplarında seçim süreci tamamlandı; kolaylaştırıcıları ve yürütme kurulları belirlendi. Aşağıda önümüzdeki dönemde sorumluluk alan kolaylaştırıcıların listesini bulabilirsiniz.

Engelli Meclisi

Stratejik Plan ve İnceleme Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcı

Hanife ACAR

Yürütme Kurulu Üyesi

Kadriye BATI

Yürütme Kurulu Üyesi

Aysun GÜNDOĞAN

Yürütme Kurulu Üyesi

Nilgün ERENOĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Semra KOSTAK

Yürütme Kurulu Üyesi

Akgül SÖNMEZ

 

Engelli Anneleri Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcı

Sinem AKSEMA

Yürütme Kurulu Üyesi

Emel GELİBOLUGİDERLER

Yürütme Kurulu Üyesi

Banu ÖNKOL

Yürütme Kurulu Üyesi

Şirin YÜCEL

Yürütme Kurulu Üyesi

Fadime AKGÜL

Yürütme Kurulu Üyesi

Nazlı BAÇ

Yürütme Kurulu Üyesi

Sevinç YENER

Yürütme Kurulu Üyesi

Perihan SÖYLER

Yürütme Kurulu Üyesi

Nilgün ÖZTÜRK

Yürütme Kurulu Üyesi

Filiz SERİN

Yürütme Kurulu Üyesi

Gülçin VARDARCI

 

Engelsiz Spor Çalışma Gurubu

Kolaylaştırıcı

Mehmet DÜLGERKARAOĞLANOĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Emin Ercan ASLAN

Yürütme Kurulu Üyesi

Ahmet NEZİRCİ

Yürütme Kurulu Üyesi

Metin ÇINAR

Yürütme Kurulu Üyesi

Kıvanç DİNÇSALMAN

Kadın Meclisi

Kültür Sanat Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcı

F.Aygün GÜNAY

Yürütme Kurulu Üyesi

Vedat YILDIKO

Yürütme Kurulu Üyesi

Fatma ÖZKAN

Yürütme Kurulu Üyesi

Yasemin KUTLAY

Yürütme Kurulu Üyesi

Gizem EROĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Ilgım EROĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Sema OĞUZ

Yürütme Kurulu Üyesi

Aylin KOÇ

Yürütme Kurulu Üyesi

Aylin GÜREL

Yürütme Kurulu Üyesi

Cemile KOCABAŞ

Yürütme Kurulu Üyesi

Emel YAZGAN

Yürütme Kurulu Üyesi

Aysel ÇELİK

Yürütme Kurulu Üyesi

Nermin YAY

 

Kadın ve Hukuk Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcı

Neslihan ACUNER

Yürütme Kurulu Üyesi

Özge UZUN

Yürütme Kurulu Üyesi

Neslihan KÖSEOĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Banu önkol

Yürütme Kurulu Üyesi

Duygu DEMİRALİ

Yürütme Kurulu Üyesi

Seda Banu AKYÜZ

 

Kadın Emeği ve İstihdamı

Kolaylaştırıcı

Gizem EROĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Ilgım EROĞLU

Yürütme Kurulu Üyesi

Sema OĞUZ

Yürütme Kurulu Üyesi

Sevinç YENER

Yürütme Kurulu Üyesi

Zerrin AK

Yürütme Kurulu Üyesi

Elif AYDOĞDU

 

More More

12/6/2021 5:46:38 PM

İzmir Kent Konseyi Çocuk Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti.

İzmir Kent Konseyi Çocuk Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti.

İzmir Kent Konseyi Çocuk Meclisi yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçti. Çocuk Meclisi Başkanı Emek Devrim Gülay ve yeni yürütme kuruluna 3 yıl boyunca görev yapmak üzere yetki verildi. Çocuk Meclisi'nin seçilen Yürütme Kurulu Üyeleri;

 

İZMİR KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU 
S.NO UNVAN ADI_SOYADI KURUM_ADI
1 BAŞKAN Emek Devrim GÜLAY ŞERİF REMZİ ORTAOKULU
2 ASİL ÜYE Umay ŞİMŞEK KADIN ADAYLARI DESTEKLEME DERNEĞİ
3 ASİL ÜYE Ayşegül Miray KARABAY ATATÜRK ORTAOKULU
4 ASİL ÜYE Firdevs Sebile KUNDUZ ŞERİF REMZİ ORTAOKULU
5 ASİL ÜYE Rüzgar SEVİNÇ MEME KANSERİ İLE SAVAŞIM DERNEĞİ
6 ASİL ÜYE Sinem NARİN NEVVAR SALİH İŞGÖREN ORTAOKULU
7 ASİL ÜYE Umut KELEŞ KARŞIYAKA ORTAOKULU
8 ASİL ÜYE Ulaş HÜR EŞİT YAŞAM DERNEĞİ
9 ASİL ÜYE Deren Ada ÇELİK 80.YIL ORHANGAZİ ORTAOKULU
10 ASİL ÜYE Elifnur ERGÜL EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
11 ASİL ÜYE Burcu DOĞAN REHA NECLA MİDİLLİ ORTAOKULU 
12 ASİL ÜYE Egemen Arda TUNÇ KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU
13 ASİL ÜYE Ali Zeynel ATALAY DOĞANLAR  HÜSNÜ BORNOVALI ORTAOKULU
14 ASİL ÜYE Egenur ÇİFTÇİ EREN ŞAHİN ERENAT ORTAOKULU
15 ASİL ÜYE Mustafa Ensar AKDERE MAVRİCE ALİBERTİ ESİN ÖZGENER İLKOKULU

More More

12/4/2021 9:43:37 PM

Gençlik Meclisi Hazirun’u Askıya çıkarıldı

Gençlik Meclisi Hazirun’u Askıya çıkarıldı

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu kurumsal katılımcı başvuruları yürütme kurulumuzca değerlendirilerek 3 Aralık 2021 tarihinde İzmir Kent Konseyi'nde askıya çıkarılmıştır. Askı süresi 13 Aralık 2021 mesai bitiminde sona erecektir.  Gençlik Meclisi Seçimli 12. Olağan Genel Kurul Kurumsal Katılımcı listesini buradan erişebilirsiniz >>  Gençlik Meclisi Hazirun

More More

12/3/2021 2:27:21 PM