İZMİR ROMAN HAKLARI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; İzmir Kent Konseyi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen Roman Hakları Çalıştayı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşti.
Gerçekleşen çalıştaya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Başkanı Zekiye ŞENOL, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul TUGAY, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl KAÇAR, İzmir Kent Konseyi’ni temsilen İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Irmak YILMAZ, Yoksulluk ve Yoksunluk Çalışma Grubu, Medya ve İletişim Çalışma Grubu, Engelli Meclisi, Kadın Meclisi, İnsan Hakları Çalışma Grubu ile Roman derneklerinin temsilcileri, Roman hakları alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum çalışanları ve aktivistler katıldı. 


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasında, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları için Avrupa Çerçevesi” kapsamında yeni bir Roman Eylem Planı hazırladığını belirterek, “Burada buluşmamızın temel amacı da sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek bu eylem planının içeriğine dair öneriler geliştirmek” dedi.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Başkanı Zekiye Şenol ise “Eylem planlarının yerel yönetimlere getireceği yeni yükümlülüklerin de farkında olarak Romanların eşitliği için elini taşın altına koyan ve İzmir'de eşitlikçi bir kent yaratmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Roman yurttaşların eğitim, sağlık, barınma ve istihdam gibi temel haklara ve kentsel hizmetlere erişimi bakımından yaşadıkları sorunların konuşulduğu çalıştayın birinci gününde; Romanların yaşadığı zorluklar karşısındaki deneyim paylaşımı ve kültürel haklara erişim olanakları ele alındı. Çalıştayın ikinci gününde ise; çalışma gruplarının yuvarlak masa toplantıları çerçevesinde Roman Eylem Strateji Belgesi’ne dair somut öneriler geliştirildi.


İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Irmak YILMAZ gerçekleşen çalıştayın sonunda, 19 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Kent Konseyi’nde Prof.Dr. Adnan Oğuz AKYARLI moderatörlüğünde gerçekleşen “Romanların Güncel İnsan Hakları Problemleri ve Siyasi Aktörlerin Rolleri” Forumu’nun Sonuç Raporunu çalıştay katılımcılarıyla paylaştı. Çalıştaya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve çalıştaya destek vererek İzmir Kent Konseyi’nin kapılarını açan İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz AKYARLI’ya ayrı ayrı  teşekkürlerini sundu.