Yerel Yönetimler ve Yaşlı Politikaları Çalıştayı Sona Erdi

Yerel Yönetimler ve Yaşlı Politikaları Çalıştayı  Sona Erdi.

İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı politikaları Çalışma Grubu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen  " Yerel Yönetimler ve Yaşlı Politikaları Çalıştayı " 14 – 15 Nisan 2022 tarihlerinde  İzmir Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, CHP  PM  Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu Üyesi Dr. Aylin Yaman, Ege Geriatri Derneği ve Çalıştay Düzenleme Kurulu  Eş Başkanı Başkanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Mevlüt Ülgen,  yaşlılık alanında çalışan farklı disiplinlerden akademisyenler,  yerel yönetimlerin ilgili birimleri ile  kamu kurum ve kuruluşlarından  uzmanların,  STK ve  Meslek Odaları  temsilcilerinden oluşan çok sayıda katılımcı ve davetli katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, Dünya da ve Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artmaktadır.  TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranı 1990 yılında %4,3,  2021 verilerine göre % 9.7 olmuştur. Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye'de yaşlıların toplam nüfusa oranının 2060 yılında %22.6  öngörülmektedir. İzmir  % 12,1  lik yaşlı nüfus oranıyla yaşlı nüfus aşamasından  çok yaşlı nüfus aşamasına geçmiştir.

Türkiye'de ve İzmir'de yaşlı bireylere yönelik  hizmet  ve politikaların belirlenmesinde  değişen  sosyoekonomik  ve demografik yapı göz önüne alınmalıdır.
Toplumların yaşlanması ve  yaşam süresinin uzamasını sorun olarak gören, sosyal güvenlik açıkları üzerinden tartışan yaklaşımlar  yerine yaşam süresinin uzamasını insanlığın başarısı olarak gören; yaşlanma olgusunu kabul edip bunlara yönelik yaşlı esenliği ve refahını önceleyen, yaşlıların deneyim ve birikimini toplumsal kazanıma dönüştürecek yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Yaşlı bireylere yönelik  hizmet  ve politikaların belirlenmesinde  değişen  sosyoekonomik  ve demografik yapı göz önüne alınmadan yürütülen politikalar yaşlı bireylerin toplumsal refah ve esenliğini olumsuz etkilemekte,  toplumsal katılım ve  yaşam kalitesini düşürmekte, yaşlı bağımlılık oranını artırmaktadır.

Bağımlı hale gelmiş  yaşlı bireylerin  bakım  ve diğer  sosyoekonomik gereksinmelerini karşılamak için hak temelli örgütlenmiş sosyal  koruma sistemi  yerine,  gelenek ve  kültürel yapıya dayandırarak aileye  bırakmak önemli bir bakım sorunu ve bakıcı yükü olarak  karşımıza çıkmaktadır. Aileye ve ailede kadına yüklenen bakım sorumluluğu yaşlı birey ve bakıcı yaşam kalitesi açısından da önemle üzerinde durulması gereken  bir durumdur.
           
Yaşlılık alanında üretilecek politikalar çok boyutlu ve çok disiplinli olarak ele alınmalıdır. Bütüncül bir yaklaşıma, toplumu kucaklayan hak temelli sosyal koruma ve güvenlik sistemine ihtiyaç bulunaktadır.
Hak temelli  sosyal koruma ve güvenlik sistemlerinin başarı ile uygulandığı ülkelerde yerel yönetimler merkezi rol oynamaktadır. Bu anlamda yerel yönetimlerin önemini vurgulamakla birlikte Türkiye'de yerel yönetimlerin yetki ve kaynak kısıtlılığını gözden kaçırmadan uygulanabilir projelere odaklanırken var olan kaynakların  doğru kullanımı da göz önünde tutmamız gerekmektedir. Ülkemizde yerel yönetimlerin yetki ve kaynak sorununu çözecek yerel yönetim modelleri, mevzuat değişikliği önerileri ilgi ve görüş alanımızda olmalıdır diye düşünüyoruz. Yaşlı refahı ve esenliği ile sağlıklı yaşlanmada mikro ve makro çevrenin önemi; erişilebilir yaşam alanları ayrıca üzerinde durulması gereken olgulardır" dedi.

Aktif, sağlıklı ve başarılı yaşlanma konsepti çerçevesinde yaşlı bireylerin bağımsız, yerinde, sağlıklı yaşlanma olanak ve haklarını önceleyen,  toplumsal refah,  katılım, kendini gerçekleştirme imkanlarını içeren, erişilebilir, etkin kamusal hizmet ve çevrelere güçlü vurgu yapan, yaşlı bireylerin yaşamın aktif birer öznesi olduğu yaklaşımını yansıtan  hak temelli  yerel politikaların oluşturulmasına katkı sunmak olarak açıklanan çalıştayın ilk günü açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu'nun yaptığı Panelist olarak Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ( Yaşlılık ve Dostluk ), Prof. Dr.Reyhan Uçku (İzmir'de Toplum Yaşlanması ), Doç.Dr. Sevnaz  Şahin ( Yerinde Yaşlanma ) Dr. İbrahim Sivrikaya'nın (Evde Bakım Hizmetlerinde İzmir Deneyimi ) katıldığı " İzmir'de Yaşlanmak " paneli gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde  yaşlılık alanında çalışan akademisyen, uzman, STK, meslek odası, yerel yönetim ile kamu kurum ve kuruluşlarından katılan  115  katılımcı  eş zamanlı olarak altı salonda, altı çalıştay grubu olarak

1-Yerinde Yaşlanma, Güvenli Yaşam Riskler ve Önlemler

2-Makro ve Mikro Çevre  (Yaşlı Dostu Kent ve Toplum )

3-Yaşlı Refahı ve Katılımı

4-Yerinde Yaşlanma Bakım, Sağlık ve Rehabilitasyon

5-Yerinde Yaşlanmada Teknolojik Destekler,  Geronteknoloji ve Dijital Okur-Yazarlık                                     

6-Yaşlı Sağlığı  ve Bakımı Turizmi konularını tartıştı. Çalıştay konularına ilişkin merkezi ve yerel yönetimlere yönelik görüş ve öneri oluşturdular.

Çalıştayın son oturumunda Çalıştay Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Doç.Dr. Sevnaz Şahin'in moderatörlüğünde çalıştay grup raporları sunularak tartışmaya açıldı.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı  "iki gün süren yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen çalıştayda yaşlılara ve yaşlı politikalarına yönelik çok kıymetli ve başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. Bu ufuk açıcı çalışma için başta düzenleme kurulu olarak tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Çalıştay raporunun kitap olarak yayınlanacağını kitabın tüm Türkiye'de hem yerel yönetim hem de merkezi idare temsilcilerine gönderileceğini söyledi.

İzmir Kent Konseyi olarak yaşlı refahı ve esenliğine ilişkin çalışmaların devam edeceğini  vurguladı.  Çalıştay Düzenleme Kurulu ve katılımcılara teşekkür belgesi sunulması ile sona erdi.