DAYANIŞMA ŞART, YAŞASIN 8 MART!

İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart;

Endüstri Devrimi sonrasında insancıl olmayan iş koşulları sebebiyle yapılan grev ve eylemler 1857’de başladı. 1908’e gelindiğinde koşullar değişmemişti. Amerika'nın New York kentinde tekstil sektörü işçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kadın işçilerin erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdikleri direnişte, 129’u kadın 148 kişi kilitli kaldıkları fabrikada yanarak can verdi. En doğal haklarını elde etmek istemelerinin bedelini canları ile ödediler.

O gün yakılan ateş sınırları aştı, isyan ve dayanışmayla büyüdü. Yıl oldu 2022, halen “eşit işe eşit ücret” istiyoruz! 8 Mart, kadınlar için eşit haklar mücadelesinin sembol günü olarak hala gündemimizde, o ateş hala hepimizi bir şekilde yakıyor. Bu nedenle hep birlikte haykırmaya devam ediyoruz;

VARDIK, VARIZ, VAR OLACAĞIZ!

Biz kadınlar yaşamın her alnında var olmamıza rağmen toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizlik nedeni ile evde, sokakta, işte, şiddetin ve eşitsizliğin her türünü yaşıyoruz. Bu topraklarda halen günde en az 3 kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybediyor. Katledilen kadınların çığlığını, hayattan koparılmalarını kabul etmedik ve etmeyeceğiz!

UNUTMUYORUZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ!

Anayasanın 10. Maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” diyor ve şöyle devam ediyor; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

Yasalar önünde elde ettiğimiz kazanımlar, maalesef kültürel kodlarla oluşturulmuş şiddet mekanizmasını aşamıyor ve biz halen en temel haklarımız için canımızı ortaya koyarak mücadele ediyoruz. Ve diyoruz ki, dünyayı yerinden oynatacak güç biziz... Ne olursa olsun, ne mücadelemizden ne de kazanımlarımızdan vazgeçmiyoruz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

Toplumun hücrelerine işlemiş olan eşitsizlikleri, şiddet sarmalını söküp atana dek durmayacağız; hakkımız olanı almaya ve özgür bir yaşama ulaşana kadar mücadele edeceğiz.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak her zaman kadın dayanışmasının bir parçasıyız ve alanlarda olmaya devam edeceğiz.

DAYANIŞMA ŞART, YAŞASIN 8 MART!

Susmuyoruz, korkmuyoruz ve var gücümüzle haykırıyoruz.

KADINLAR VARDIR, KADINLAR HER YERDE…

CANAN AYDEMİR ÖZKARA

İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ BAŞKANI