Muhit Fotoğraf Sergisi 21 Aralık'ta Bıçakçı Han'da

Muhit  / الجوار
 
İzmir Kent Konseyi ve BM Mülteci Örgütü’nin (UNHCR) çabaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen bir projenin ürünü olan sergi, mülteci çocukların İzmir’ini Bornova, Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde onların yoğun olarak yaşadığı mahallelere odaklanarak anlamayı amaçlıyor. Fotoğraf sergisi, kent çeperindeki “muhiti” medya merkezli tahayyüllerde çoğu zaman yer almayan bir yaşamın topyekün portresi olarak çocukların gözünden izleyiciye sunuyor. Bu anlamda, ihtiyaç sahibi toplulukları kentin yabancıları olarak tanımlayan genelgeçer yargıların çözülmesine olan ihtiyacın altını çizerek mülteci nüfusu kent mekânının yaşayan öznesi olarak yeniden selamlıyor.
Mülteci çocukların kendi objektiflerinden İzmir izlenimlerini aktarmasına imkân tanıyan sergide, Prof. Dr. Melek Göregenli’nin İzmir Kent Konseyi gönüllüsü olarak çocuklarla yürüttüğü zihinsel harita çalışmasının örnekleri de yer alıyor. Zihin haritaları, göç ve kültürel çeşitlilik açısından adil olmayan sosyal yapıların ve kentsel mekânsal yapılanmanın dönüştürülmesi için gerekli olan politika ve uygulamalara ışık tutacak birer belge niteliğinde. Göregenli’nin çalışması “bütünleşmeyi” yalnızca göçmenlerin yaşadığı bir dönüşüm süreci olmanın ötesine taşıyarak, İzmir’in fiziksel yapısı, mekânsal koşulları ve yerel hizmetlere ulaşımda ihtiyaç sahibi topluluklar açısından kolaylaştırıcı ya da güçleştirici etkilerin neler olduğunu ortaya çıkarmayı hedefliyor.
18 Ocak tarihine kadar gezilebilecek serginin küratörlüğünü Emre Saygılı ile eğitmen fotoğrafçı Mert Çakır üstlendi. Sergi, İzmir’in çok özel mekânlarından birinde, Basmane’deki Bıçakçı Han’da.
 

Neighbourhood / الجوار
As the fruit of a collaboration between the Izmir City Council and UN Refugee Agency (UNHCR), actualised with the support of the Izmir Metropolitan Municipality, the exhibition aims its focus at neighbourhoods in districts such as Bornova, Karabağlar, Buca and Konak, where large numbers of refugee children have been settled. The photographic exhibition presents the viewer with a comprehensive portrait, through the eyes of the children, of the life of the “neighbourhood” on the outskirts of the city, which is rarely featured in the mediacentric imagination. In this sense, by underlining the necessity of overcoming the widespread prejudice that defines communities in need as strangers in the city, it welcomes refugees once again as a vital subject in urban spaces.
In this exhibition, which enables refugee children to convey their impressions of Izmir via their own lenses, examples of mind maps prepared through a project with the children run by Prof. Dr. Melek Göregenli, as a volunteer of the Izmir City Council, are featured. Each of these mind maps serves as a document, from the perspective of migration and cultural diversity, that sheds light on the necessary policies and practices required to transform the unjust social structures and spatial construction of the urban milieu. By extending this “integration” beyond the transformative experiences undergone only by the migrants, Göregenli’s work aims to bring forth the facilitating and frustrating elements of Izmir’s physical construction, spatial conditions, and access to local services, with regard to their impact on communities in need.
The curation of the exhibition, which will be open for exploration until January 2, is in the hands of Emre Saygılı together with the photography instructor, Mert Çakır. The exhibition is housed in one of Izmir’s most special spaces, the Bıçakçı Han in Basmane.