İzmir Kent Konseyi'nde seçim zamanı

İzmir Kent Konseyi ve meclislerinin seçimli olağan genel kurullarının tarihleri belli oldu.

 • Çocuk Meclisi Genel Kurulu 4 Aralık 2021 Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında çoğunluk şartıyla; 18 Aralık 2021 Cumartesi 14.00-17.00 saatleri arasında ise çoğunluk aranmaksızın Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacaktır.

 • Gençlik Meclisi Genel Kurulu 18 Aralık 2021 Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında çoğunluk şartıyla; 25 Aralık 2021 Cumartesi 14.:00-17.00 saatleri arasında ise çoğunluk aranmaksızın Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacaktır.

 • Engelli Meclisi Genel Kurulu 25 Aralık 2021 Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında çoğunluk şartıyla; 8 Ocak 2022 Cumartesi 14.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmadan Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacaktır.

 • Kadın Meclisi Genel Kurulu 29 Ocak 2022 Cumartesi 09.30-18.00 saatleri arasında çoğunluk şartıyla; 5 Şubat 2022 Cumartesi 09.30-18.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın  Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salonda yapılacaktır.

 •  İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu 12 Şubat 2022 Cumartesi 9.30-18.00 saatleri arasında çoğunluk şartıyla; 19 Şubat 2022 Cumartesi, 09.30-18.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın  Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salonda yapılacaktır.

 Genel kurullarımız hazirun listelerinin Kent Konseyleri Yönetmeliği’nde ve ekte erişim adresini paylaştığımız 10 Şubat 2019 tarihli İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’de öngörülen şekilde oluşturulması yasal zorunluluktur. Bu nedenle; belirleyeceğiniz kurumsal temsilcilerinizin ıslak imzalı ve kaşeli görevlendirme yazılarının ekleriyle birlikte;

 •  Çocuk Meclisi için 4 Kasım 2021, 

 •  Gençlik Meclisi için 18 Kasım 2021, 

 •  Engelli Meclisi için 25 Kasım 2021, 

 •  Kadın Meclisi için 29 Aralık 2021,

 •  İzmir Kent Konseyi için 12 Ocak 2022

saat 17.00’a kadar İzmir Kent Konseyi Sekretaryası'na teslim edilmesi gerekmektedir.  Başvuru son günleri askı ve itiraz süreleri, kesin hazirun listelerinin açıklanma tarihleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, herhangi bir mücbir sebeple genel kurul tarihlerinde değişiklik yapılmadığı sürece değişmeyecektir. 

 Görevlendirme yazılarının ekinde yer alacak üç belge şunlardır: 

 • Kurumunuzca Kent Konseyi'nin hangi biriminin genel kuruluna yönelik bildirimde bulunuyorsanız, o amaçla doldurulmuş İzmir Kent Konseyi Kurumsal Üyelik Formu'nun aslı, (Kurumsal üyelik formuna İzmir Kent Konseyi web sayfasından ulaşabilir ya da Kent Konseyi'nden alabilir, e-postayla iletilmesini talep edebilirsiniz.)

 • Kuruluşunuzun hangi Kent Konseyi biriminin genel kuruluna temsilci gösterildiğini açıkça kaydeden Yönetim Kurulu kararının ıslak imzalı ve kaşeli fotokopisi,

 • Dernekler için DERBİS’ten alınacak faal durumda olup olmadığını gösterir faaliyet belgesi. 

 İşlemlerinizin hızlı tamamlanabilmesi için aşağıdaki konuları da dikkatinize sunarız:
 

 • Eposta ve/veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 • Başvuru tarihleri Kent Konseyi ve meclislerinin genel kurul tarihleri çalışma yönergemizde öngörülen askı ve hazirunun kesinleşmesi süreleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, ilgili tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 • İzmir’de birden çok şubesi bulunan "şubeli kuruluşlar", genel merkezleri tarafından yetkilendirilmiş İzmir’de kurulu şubelerinde görev yapan biri tarafından ve bir temsilci ile temsil edilecektir. Bu kuruluşların üst yazısı genel merkezleri tarafından yazılmış olacaktır. İzmir Kent Konseyi ve meclisleri için ayrı ayrı şubelerin yetkilendirilmesi elbette kuruluşun kendi takdirinde, yetkisindedir.  

 • Federasyon çatısı altında yer alan dernekler ayrıca temsilci veremeyecek, sadece federasyon düzeyinde temsil edilecektir. 

 • Bir kişi sadece bir kuruluşun kurumsal temsilcisi olabilir. Aynı kişinin birden çok kuruluşu temsil etmesine yol açacak başvurular eksik belgeli başvuru sayılacağından öngörülen süreler içinde belgelerin tamamlanmaması halinde kuruluşun genel kurula katılamamasına, seçme ve seçilme hakkına sahip olamamasına yol açacaktır. 

 • Bir kuruluş İzmir Kent Konseyi’ne ve çalışma alanı itibarıyla ilgili olduğu meclislere ayrı ayrı temsilci verebileceğinden, bu temsilin aynı kişi tarafından yapılması kabul edilmeyecektir. 

Kasım 2021 ayı içerisinde "engelli" ve "kadın" meclisleri bünyesindeki çalışma gruplarının seçimleri aşağıdaki takvime göre yapılacak, İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na bağlı çalışma gruplarının seçim takvimi ayrıca açıklanacaktır.

 

Seçim Tarihleri:

 • 15 Kasım 2021 – Engelli Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 11.00 –- Engelsiz Spor ve Oyun Çalışma Grubu
 • 16.00 – Stratejik Plan Geliştirme Çalışma Grubu
 • 16 Kasım 2021 – Kadın Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 11.00 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu
 • 13.00 – Kadın ve Hukuk Çalışma Grubu
 • 16.00 – Kültür-Sanat Çalışma Grubu
 • 17 Kasım 2021 – Kadın Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 13.00 – Medya ve İletişim Çalışma Grubu
 • 16.00 –Kadın Emeği ve İstihdamı Çalışma Grubu
 • 18 Kasım 20201– Engelli Meclisi Çalışma Grubu Seçimleri
 • 13.00 – Engelli Hakları Çalışma Grubu
 • 16.00 – Engelli Anneleri Çalışma Grubu

 

     Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda, lütfen İzmir Kent Konseyi’ne başvurunuz. Başvurabileceğiniz adres, eposta ve telefon bilgilerimiz sayfa altında yazılı olarak yer almıştır. 

    Saygıyla duyurulur,


 

Çağtay Emre Saygılı             

İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri

 


 EK:

 1. İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge

 2.  Kurumsal Üyelik Başvuru Formu

 3.  Seçim Afişi