STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUBU

Kolaylaştırcısı : Hatice SABUNCU