İKİNCİ BAHARINDA KADIN
 

 

AMAÇ:

İzmir’de yaşayan 50 yaş üstü kadınlar, yaşama katılmakla ilgili hayalleri ve anılarını yazarak, sağlıklı ve aktif yaş alma, ileri yaş dönemine ilişkin politika ve hizmetler hakkında toplumsal duyarlılık ile farkındalık artışına katkı sağlayacak. İzmir Kent Konseyi de bu vesileyle yeni sosyal politikalar geliştirmeye katkı sunacak bilgiler edinecek.

 

KONU:

Yarışmaya katılmak isteyen ve İzmir’de ikamet eden 50 yaş üstü kadınlar aşağıdaki üç konudan birini seçebilir. 

a)     Mahalle yaşamı, komşuluk ilişkileri ve mahalledeki yerel hizmetlerden faydalanma.

b)     Yaşadıkları çevrenin mimari özelliklerinin günlük yaşamları üzerindeki etkileri.

c)     Yasal haklarıyla günlük yaşamları arasındaki bağ ve/veya hakların hayata geçiş halleri.

 

KATILIM ŞARTLARI:

a)     Katılımcılar İzmir ili sınırları içerisinde ikamet etmeli ve 50 yaş üstünde kadın olmalıdır. 

b)     Her katılımcı sadece bir yazı gönderebilir. 

c)     Yazılarda satır ve paragraf aralığı 1,5, yazı tipi New Times Roman ve yazı tipi boyutu 12 olmalıdır. Yazının uzunluğu iki A4 sayfasını geçmemelidir.

d)     Katılımcı, yazının altına rumuzunu ve telefon numarasını eklemelidir. (Gerçek isimler, Değerlendirme Kurulu’nun yazının yayımlanabilir olduğuna ilişkin kararından sonra İzmir Kent Konseyi Sekretaryası’ndan alınacaktır.)

e)     Yazılar e-postayla bilgi@izmirkentkonseyi.org.tr adresine gönderilmeli, epostanın konu kısmına “İkinci Baharında Kadın’’ yazılmalıdır.

f)      Son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 saat 17.00’dir.

 

DEĞERLENDİRME / YAPILACAKLAR:

a)     Değerlendirme Kurulu 1 Ekim-15 Ekim 2021 arasında çalışacak, sonuçlar 29 Ekim 2021’de açıklanacak. 

b)     İlk beş yazının sahibine birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon plaketleri, kitaba alınmaya değer bulunan tüm yazı sahiplerine de katılım ve teşekkür belgesi törenle verilecek. 

c)     Yayımlanacak kitaba alınmasına karar verilen yazılar kitapta yazarın kısa özgeçmişiyle birlikte yer alacak, İzmir Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarında, afiş, broşür, sunum vb. yazılı ve görsel platformlarında kullanılabilecek. 

d)     Gelen yazıların tümü, içerdikleri, dikkat çektikleri konular, getirdikleri öneriler vb. çerçevede bir rapora bağlanmak üzere ayrıca analiz edilecek, bu analiz de yayımlanacak kitapta yer alacak.

 

 

DEĞERLENDİRME KURULU:

1.     Sevim KORKMAZ DİNÇ (Kadın Yazarlar Derneği, Araştırmacı-Yazar)

2.     Nevriye KEYİK (Yaşlı Politikaları Derneği, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)

3.     Salim ÇETİN (Konak ve Karabağlar belediyeleri Eski Kültür Müdürü, İzmir Kent Konseyi)

4.     Zeynep G. GÖÇMEN (İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

5.     Gülce BAŞER (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı)

6.     Doç. Dr. Şerife YALÇINKAYA (EKAM, Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi)

7.     Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk (İzmir Kent Konseyi Yaşlı Sağlığı ve Yaşlılık Politikaları Çalışma Grubu)

 

Paylaş
    Güncel duyuru
    bulunmamaktadır.