İzmir Kent Konseyi Belediye Meclisinde
Kamuoyuna,

Bu yıl 10. yaşını kutlayan İzmir Kent Konseyi`nin tarihinde ilk defa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi`ni sürekli takip edebilmek adına mecliste artık daimi bir sandalyesi var.

Bilindiği üzere, Kent Konseyleri, yerel düzeyde yönetime demokratik katılımın yaygınlaştırılması görevini hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilinci çerçevesinde yerine getirmekle mükelleftir. Bunu yaparken kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunmasını, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı, saydamlığı, katılım ve ortak aklı temel ilkeleri olarak benimser. Yine Kent Konseyleri, hemşerilerin karar alma süreçlerine yani yönetime katılma haklarının savunusunu işleyiş prosedürleri çerçevesinde yürütür. Bu görev ifasında dezavantajlı toplumsal grupların temel insan haklarının korunması, sosyal hizmetlere erişimlerinin, siyasal ve ekonomik katılımlarının en uygun yöntemlerle sağlanması kent konseylerinin önemli sorumluluklarındandır. İzmir`de demokrasinin standartlarının yükseltilmesi ve İzmir`in en demokratik biçimde yönetilmesi İzmir Kent Konseyi olarak bizlerin en önemli gayesidir.

Bu minvalde seçimlerini tamamlayarak güçlü bir yeniden yapılanma sürecinden geçen İzmir Kent Konseyi`nin talebini karşılıksız bırakmayarak demokratik belediyeciliğin standartlarını yükselten bir karara imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer`e teşekkürü bir borç biliriz. İzmir Kent Konseyi`nin çalışmalarının yeniden kurulmasına öncülük ettiği Kent Konseyi Şube Müdürlüğü`nce kolaylaştırılmasını sağladıktan sonra yerel demokrasiye olan inancını İzmir Kent Konseyi`ne Belediye Meclisi`nde daimi bir yer vererek gösteren Sn. Tunç Soyer`e demokrasinin güçlenmesine olan katkıları ve çalışmalarımıza verdiği destekler için çok teşekkür ederiz.

İzmir Kent Konseyi olarak bizler bu kentin demokratik yönetimine hemşerilerin ve sivil toplumun tüm unsurlarının katılımı için tüm gücümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yönetsel alanda gereken ortak rızayı bir kent ittifakı üzerinden üretmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Paylaş
    Güncel duyuru
    bulunmamaktadır.