İzmir Kent Konseyi Seçimli 16. Olağan Genel Kurulunu Yapıyor
 ‘Katılın Birlikte Yönetelim’ sloganıyla kurulan İzmir Kent Konseyi’nin Başkan ve Yürütme Kurulu Seçimli 16. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu 14 Aralık 2019 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise çoğunluksuz 21 Aralık 2019 tarihinde Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi adresinde 09:30-18:00 saatleri arasında ekteki taslak gündem ile gerçekleştirilecektir.
 
Genel Kurul hazirun listesinin ekteki 10 Şubat 2019 tarihli İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge kapsamında oluşturulabilmesi için, mevcut ya da yeni belirleyeceğiniz kurumsal temsilcinize ait görevlendirme yazısının ekteki üye giriş formu ile birlikte en geç 15 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İzmir Kent Konseyi Sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:
15 Kasım 2019 tarihinden sonra yapılan kurumsal temsiliyet başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak imzalı, karar tutanağı ve kaşeli olarak yapılan temsiliyet başvuruları kabul edilecektir.
Paylaş