İzmir Kent Konseyi 15.Olağan Genel Kurulu yapıldı.
 İzmir Kent Konseyi 15.Olağan Genel Kurulu 10 Şubat 2019 Pazar günü çoğunluksuz olarak Fuar Gençlik Tiyatrosunda gerçekleşti.

48 Kurumsal 21 Bireysel üyenin hazır bulunduğu genel kurul, toplantı yeter sayısının sağlanması ile birlikte sayıgı duruşu ve istiklal marşının ardından İzmir Kent Konseyi tanıtım filmi gösterimi ile başladı. Ardından yürütme kurulunun en yaşlı üyesi sıfatıyla Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Seyhan Aydın tarafından açılış konuiması gerçekleştirildi.

Kızbes Seyhan Aydın yaptığı konuşmasında  Kent Konseyleri ve Yerel Yönetimler arasındaki ilişkinin mevzuattan kaynaklı yaşanan bütçe sorunları nedeniyle hassas bir çizgide ilerlediğini, bu ilişkinin ne çatışmalı ne de her yapılanı alkışlayan bir tarzda yürütülmemesi gerektiğini belirtti. Gündemde yeralan yönerge değişikliğinin Kent konseyinin işleyişinde yaşanan sorunlaradan yola çıkarak yapıldığını ve ihtiyaçlardan doğduğunu söyleyen Aydın, devam eden konuşmasında "Kent Konseyleri çoğulcu katılımcı sivil demokratik yönetim biçimleridir, gerektiğinde temsil ettiği halkı çıkarlarını koruyarak yerel yönetimlere sunmalı, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak kentli vatandaşın hayatını kolaylaştırmalıdır. Bu yönüyle sivil halk ile yerel yönetimin buluştuğu yerdir. Birlikte çözüm üretilmelidir" dedi.

Ardından en yaşlı üye sıfatıyla Kızbes Seyhan Aydın`ın başkanlığını yaptığı genel kurul divanı oluşturuldu ve taslak gündem genel kurul tarafından onaylanarak gündem maddelerine geçildi.

İlk olarak İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen yönerge, yönerge komisyonunda daimi görev yapan ve aynı zamanda yürütme kurulu üyesi Yalçın Kocabıyık ve  İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Lütfi Ünal`ın bilgilendirmeleri ile birlikte lehte ve aleyhte verilen sözlerin ardından genel kurulun değerlendirmesine ve oylamasına sunuldu. Yeni yönerge hazır bulunan kurumsal üyelerin ret oyu olmaksızın oy birliği ile kabul edildi.

Ardından ara verilerek genel kurulun ikinci oturumuna geçildi. Kent ve Kentlilerin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinde İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Lütfiye Kader tarafından çevre çalışma grubunun sorunlara ilişkin ürettiği çözümler konusunda bilgilendirme yapıldı. Görüş ve önerilerin ardından genel kurul toplantısı sona erdi. 


Paylaş